Uw Medisch Pedicure en Voetreflex Therapeut in Lelystad
Geke Hoekman Medisch Pedicure Voetreflexzone therapeut
Samenwerken met andere disciplines Samenwerking met andere disciplines verhoogt de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de zorg. Het is belangrijk dat de verschillende zorgverleners inzicht hebben in elkaars deskundigheid en werkwijze en dat zij de informatieverstrekking aan de cliënt/patiënt op elkaar afstemmen. In dit kader werkt Medisch Pedicurepraktijk Geke Hoekman o.a. samen met de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, podotherapeut, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Fysiotherapie, Kinderoefentherapeut en een Orthopedisch schoenmaker. Samenwerking met Podotherapeuten Om hoogstaande diabetische voetzorg te kunnen leveren is een goede samenwerking tussen Podotherapeuten en medisch pedicures essentieel. Ik heb een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin doelmatige en efficiënte zorg is vastgelegd. Dit om zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond weg te nemen als om het aantal behandelingen per jaar te bepalen. Cliënten met een zorgprofiel van 2, 3 of 4 brengen een bezoek aan de podotherapeut. De podotherapeut zal na een uitgebreid onderzoek een behandelplan opstellen en stemt dit plan af met de huisarts en de medisch pedicure. De behandelingen worden bekostigd uit de basisverzekering. Vaak liggen voetklachten ten grondslag aan een verkeerde houding met staan en gaan (lopen). Overtollig eelt, een ingegroeide nagel of likdoorns zijn vaak het gevolg van te krappe schoenen, maar het komt ook voor dat iemand niet een goede (grond) houding heeft. Als Medisch Pedicure kan ik Uw voeten behandelen maar als U daarna weg gaat in te krappe schoenen of als U een verkeerd looppatroon heeft, komen de klachten snel weer terug. Dit kan nooit uw en mijn bedoeling zijn! Om deze reden heb ik in Lelystad samenwerkings verbanden afgesloten met andere professionals. B.Lie Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck en Fysiotherapie, C. Bultsman Oefentherapeut Mensendieck en Kinderoefentherapeut, R. Geurtsen Oefentherapeut Cesar E.C. Schoenmakers Oefentherapeut Cesar I. Groenesteijn Oefentherapeut Cesar U. Fidan Oefentherapeut Fi. Kemerink, Orthopedisch Schoenmaker en Podotherapeut, Mw. E. Siemens Loopvisie, R. Jansen, Orthopedisch Schoenmaker. Voet problemen door bestraling en/of chemotherapie, welke hier in het MC Zuiderzee ziekenhuis worden gegeven, kan ik rechtstreeks bespreken met de oncologische verpleegkundigen. Door deze unieke samenwerkings verbanden kan ik indien nodig en uiteraard met uw toestemming direkt overleg plegen t.a.v. uw Voetproblemen. Samen staan ( en lopen )wij sterk!
Pedicure praktijk Geke Hoekman  Karveel 04-05 8231AA Lelystad  Tel     0320 22 16 42  GSM  06 44794611  e-mail:  info@gekehoekman.nl
Uw Medisch Pedicure en Voetreflex Therapeut in Lelystad
Geke Hoekman Medisch Pedicure Voetreflexzone therapeut
Samenwerken met andere disciplines Samenwerking met andere disciplines verhoogt de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de zorg. Het is belangrijk dat de verschillende zorgverleners inzicht hebben in elkaars deskundigheid en werkwijze en dat zij de informatieverstrekking aan de cliënt/patiënt op elkaar afstemmen. In dit kader werkt Medisch Pedicurepraktijk Geke Hoekman o.a. samen met de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, podotherapeut, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Samenwerking met Podotherapeuten Om hoogstaande diabetische voetzorg te kunnen leveren is een goede samenwerking tussen podotherapeuten en medisch pedicures essentieel. Ik heb een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin doelmatige en efficiente zorg is vastgelegd. Dit om zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond weg te nemen als om het aantal behandelingen per jaar te bepalen. Cliënten met een zorgprofiel van 2, 3 of 4 brengen een bezoek aan de podotherapeut. De podotherapeut zal na een uitgebreid onderzoek een behandelplan opstellen en stemt dit plan af met de huisarts en de medisch pedicure. De behandelingen worden bekostigd uit de basisverzekering. Om deze reden heb ik in Lelystad samenwerkings verbanden afgesloten met andere professionals. B.Lie Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck en Fysiotherapie, C. Bultsman Oefentherapeut Mensendieck en Kinderoefentherapeut, R. Geurtsen Oefentherapeut Cesar E.C. Schoenmakers Oefentherapeut Cesar I. Groenesteijn Oefentherapeut Cesar U. Fidan Oefentherapeut Fi. Kemerink, Orthopedisch Schoenmaker en Podotherapeut, Mw. E. Siemens Loopvisie, R. Jansen, Orthopedisch Schoenmaker. Voet problemen door bestraling en/of chemotherapie, welke hier in het MC Zuiderzee ziekenhuis worden gegeven, kan ik rechtstreeks bespreken met de oncologische verpleegkundigen. Door deze unieke samenwerkings verbanden kan ik indien nodig en uiteraard met uw toestemming direkt overleg plegen t.a.v. uw Voetproblemen. Samen staan ( en lopen )wij sterk!
#Rewrite everything to https RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]