Uw Medisch Pedicure en Voetreflex Therapeut in Lelystad
Geke Hoekman Medisch Pedicure Voetreflexzone therapeut
Een oncologisch voetzorgverlener verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en hierover te communiceren met het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan ook preventieve maatregelen nemen om eventuele klachten te voorkomen. Het doel van oncologische voetzorg is de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënten te ondersteunen. Deze voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam. De behandeling van kanker Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de voeten. De behandeling kan ook leiden tot zenuwbeschadigingen, waardoor mobiliteit kan worden aangetast. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Niet alleen voor het oncologisch behandelteam maar ook voor andere zorgverleners is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden. Het oncologisch behandelteam bestaat naast een medisch specialist, meestal een oncoloog, ook uit verpleegkundig specialisten, oncologieverpleeg- kundigen en psychosociaal zorgverleners. Goede communicatie en aandacht voor de kwaliteit van leven is van groot belang, zowel in gesprek met de patiënt, als binnen het team, en met ondersteunende zorgverleners. Voor het behandelteam is het belangrijk te weten dat zij kankerpatiënten met voetproblemen veilig kunnen verwijzen naar een oncologisch voetzorgverlener die doelmatig samenwerkt met deze disciplines. Intakegesprek De eerste afspraak bij een oncologisch voetzorgverlener is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, overlegt een oncologisch voetzorgverlener altijd eerst met de behandelend specialist voordat een voetzorgbehandeling wordt ingezet. Signaalfunctie De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen. Screening Voordat een kankerpatiënt behandeld wordt, kan een oncologisch voetzorgverlener de voeten screenen. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling. Het is zaak de voeten in optimale conditie te brengen - en te houden - gedurende de behandeling en daarna. Hand- en voetsyndroom Een veelvoorkomende bijwerking van chemotherapie is het hand- en voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als deze klachten optreden, is het noodzakelijk dat de patiënt de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengt. Oncologische voetzorg behandeling Een Oncologische voetzorg behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. Het geven van een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een oncologische voetzorgverlener weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd. Communicatie Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Een oncologisch voetzorgverlener kan op een professionele omgaan met de emoties die hieruit voortkomen. Als een kankerpatiënt iets wil delen, dan sta ik daarvoor open en weet hier op een professionele manier mee om te gaan. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek. Oncologisch Voetzorgverlener De behandeling door een oncologisch voetzorgverlener vindt altijd plaats in overleg met een medisch specialist of oncologieverpleegkundige. Als de kankerpatiënt door het ziekenhuis of huisarts naar de oncologisch voetzorgverlener wordt doorverwezen, krijgt hij een verwijsbrief mee. De MP koppelt het zorgtraject terug naar de verwijzer. Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u aan een oncologisch voetzorgverlener meldt of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een oncologisch voetzorgverlener kan overleg plegen met uw medisch specialist.
Uw Medisch Pedicure en Voetreflex Therapeut in Lelystad
Geke Hoekman Medisch Pedicure Voetreflexzone therapeut
Een oncologisch voetzorgverlener verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en hierover te communiceren met het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan ook preventieve maatregelen nemen om eventuele klachten te voorkomen. Het doel van oncologische voetzorg is de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënten te ondersteunen. Deze voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam. De behandeling van kanker Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de voeten. De behandeling kan ook leiden tot zenuwbeschadigingen, waardoor mobiliteit kan worden aangetast. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Niet alleen voor het oncologisch behandelteam maar ook voor andere zorgverleners is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden. Het oncologisch behandelteam bestaat naast een medisch specialist, meestal een oncoloog, ook uit verpleegkundig specialisten, oncologieverpleeg- kundigen en psychosociaal zorgverleners. Goede communicatie en aandacht voor de kwaliteit van leven is van groot belang, zowel in gesprek met de patiënt, als binnen het team, en met ondersteunende zorgverleners. Voor het behandelteam is het belangrijk te weten dat zij kankerpatiënten met voetproblemen veilig kunnen verwijzen naar een oncologisch voetzorgverlener die doelmatig samenwerkt met deze disciplines. Intakegesprek De eerste afspraak bij een oncologisch voetzorgverlener is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, overlegt een oncologisch voetzorgverlener altijd eerst met de behandelend specialist voordat een voetzorgbehandeling wordt ingezet. Signaalfunctie De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen. Screening Voordat een kankerpatiënt behandeld wordt, kan een oncologisch voetzorgverlener de voeten screenen. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling. Het is zaak de voeten in optimale conditie te brengen - en te houden - gedurende de behandeling en daarna. Hand- en voetsyndroom Een veelvoorkomende bijwerking van chemotherapie is het hand- en voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als deze klachten optreden, is het noodzakelijk dat de patiënt de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengt. Oncologische voetzorg behandeling Een Oncologische voetzorg behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. Het geven van een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een oncologische voetzorgverlener weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd. Communicatie Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Een oncologisch voetzorgverlener kan op een professionele omgaan met de emoties die hieruit voortkomen. Als een kankerpatiënt iets wil delen, dan sta ik daarvoor open en weet hier op een professionele manier mee om te gaan. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek. Oncologisch Voetzorgverlener De behandeling door een oncologisch voetzorgverlener vindt altijd plaats in overleg met een medisch specialist of oncologieverpleegkundige. Als de kankerpatiënt door het ziekenhuis of huisarts naar de oncologisch voetzorgverlener wordt doorverwezen, krijgt hij een verwijsbrief mee. De MP koppelt het zorgtraject terug naar de verwijzer. Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u aan een oncologisch voetzorgverlener meldt of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een oncologisch voetzorgverlener kan overleg plegen met uw medisch specialist.
#Rewrite everything to https RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]